Quai 2 nút túi nhựa túi giấy

Liên hệ
Lượt xem: 242

Quai 3 nút túi nhựa túi giấy

Liên hệ
Lượt xem: 184

Quai may bao bán nguyệt

Liên hệ
Lượt xem: 271

Quai túi bán nguyệt

Liên hệ
Lượt xem: 155

Quai hàn túi PE lổ xoài

Liên hệ
Lượt xem: 137

Quai hàn túi PP/PE

Liên hệ
Lượt xem: 139

Quai may bao 5 kg

Liên hệ
Lượt xem: 190

Quai may bao vuông 7 gr

Liên hệ
Lượt xem: 178

Quai may bao chữ nhật

Liên hệ
Lượt xem: 207

Quai may bao 4 nút

Liên hệ
Lượt xem: 221

Quai may bao 10 kg

Liên hệ
Lượt xem: 212

Quai túi gạo

Liên hệ
Lượt xem: 341

Quai túi 6 nút loai 3 kg

Liên hệ
Lượt xem: 155

Quai túi gạo 6 nút thẳng

Liên hệ
Lượt xem: 144

Quai túi gạo 3 lổ

Liên hệ
Lượt xem: 136