Quai 2 nút túi nhựa túi giấy

Liên hệ
Lượt xem: 101

Quai 3 nút túi nhựa túi giấy

Liên hệ
Lượt xem: 102

Quai may bao bán nguyệt

Liên hệ
Lượt xem: 169

Quai túi bán nguyệt

Liên hệ
Lượt xem: 102

Quai hàn túi PE lổ xoài

Liên hệ
Lượt xem: 91

Quai hàn túi PP/PE

Liên hệ
Lượt xem: 84

Quai may bao 5 kg

Liên hệ
Lượt xem: 145

Quai may bao vuông 7 gr

Liên hệ
Lượt xem: 133

Quai may bao chữ nhật

Liên hệ
Lượt xem: 149

Quai may bao 4 nút

Liên hệ
Lượt xem: 155

Quai may bao 10 kg

Liên hệ
Lượt xem: 162

Quai túi gạo

Liên hệ
Lượt xem: 174

Quai túi 6 nút loai 3 kg

Liên hệ
Lượt xem: 100

Quai túi gạo 6 nút thẳng

Liên hệ
Lượt xem: 103

Quai túi gạo 3 lổ

Liên hệ
Lượt xem: 93