Quai túi gạo

Liên hệ

Quai nhựa dùng cho túi gạo có 6 nút bấm, bằng nhựa PP, có nhiều màu sắc khác nhau, theo yêu cầu quai xách túi gạo túi gạo 5 kg túi màng ghép rice bag túi gạo có quai xách

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Quai nhựa dùng cho túi gạo có 6 nút bấm, bằng nhựa PP, có nhiều màu sắc khác nhau, theo yêu cầu quai xách túi gạo túi gạo 5 kg túi màng ghép rice bag túi gạo có quai xách