Quai túi gạo 3 lổ

Liên hệ

QUAI TÚI GẠO 5 KG có 3 lổ dùng cho túi gạo bế 3 lổ xách, có giá thấp hơn quai túi gạo 6 nút, ít tốn màng làm túi giúp giãm giá thành của bao bì túi gạo màng ghép ( chỉ cần 5 cm hàn miệng túi)

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

QUAI TÚI GẠO 5 KG có 3 lổ dùng cho túi gạo bế 3 lổ xách, có giá thấp hơn quai túi gạo 6 nút, ít tốn màng làm túi giúp giãm giá thành của bao bì túi gạo màng ghép ( chỉ cần 5 cm hàn miệng túi)