Hãy cho tôi biết về thời gian sản xuất và giao hàng dự kiến?

26/08/2022

Thời gian sản xuất và giao hàng sẽ phụ thuộc vào quy mô của dự án và yêu cầu cụ thể. Chúng tôi sẽ cung cấp bạn lịch trình cụ thể khi xác định chi tiết dự án.

Chia sẻ

Hỏi đáp liên quan