Quai xách chai nước

Liên hệ

uai xách dùng cho các loai chai nước khoáng , chai nước ngọt , chai dầu ăn v.v... quai bằng nhựa HDPE nguyên sinh màu sắc số lượng theo đơn đặt hàng


NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN