Quai lổ thùng carton loại mỏng

Liên hệ

Quai bằng nhựa PP kích thước ngoài 11,5 cm, ngang 6 cm.

Kích thước lổ dài 9 cm ngang 3 cm  

Quai gồm 2 miếng âm - dương mổi bên có đường gân nổi để cài vào nhau thì giử chặt vách thùng carton   Quai dùng cho các loại thùng carton 3 lớp, 5 lớp có bề dầy từ 3 đến 5 mm định lượng giấy cao và tải trọng lớn   Plastic handle for carton box


NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Quai bằng nhựa PP kích thước ngoài 11,5 cm, ngang 6 cm. Kích thước lổ dài 9 cm ngang 3 cm

Quai gồm 2 miếng âm - dương mổi bên có đường gân nổi để cài vào nhau thì giử chặt vách thùng carton

Quai dùng cho các loại thùng carton 3 lớp, 5 lớp có bề dầy từ 3 đến 5 mm định lượng giấy cao và tải trọng lớn

Plastic handle for carton box