Quai lổ thùng carton có nắp chắn côn trùng

Liên hệ

Quai bằng nhựa PP kích thước ngoài 11,5 cm, ngang 4,5 cm.

Kích thước lổ dài 8,5 cm ngang 2,5 cm   Quai gồm 2 miếng âm - dương có kết cấu 4 lổ và 4 ngàm ở cạnh bên để khi bấm vào nhau thì giử chặt vách thùng carton  

Quai dùng cho các loại thùng carton 5 lớp, 7 lớp có bề dầy từ 5 mm đến 8 mm định lượng giấy cao và tải trọng lớn 

Quai có nắp chắn côn trùng  

Plastic handle for carton box

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Quai bằng nhựa PP kích thước ngoài 11,5 cm, ngang 4,5 cm. Kích thước lổ dài 8,5 cm ngang 2,5 cm

Quai gồm 2 miếng âm - dương có kết cấu 4 lổ và 4 ngàm ở cạnh bên để khi bấm vào nhau thì giử chặt vách thùng carton

Quai dùng cho các loại thùng carton 5 lớp, 7 lớp có bề dầy từ 5 mm đến 8 mm định lượng giấy cao và tải trọng lớn

Quai có nắp chắn côn trùng

Plastic handle for carton box