Quai lỗ thùng carton 8mm

Liên hệ

Quai bằng nhựa PP kích thước ngoài 11,5 cm, ngang 4,5 cm.

Kích thước lổ dài 8,5 cm ngang 2,5 cm  

Quai gồm 2 miếng âm - dương có kết cấu 4 lổ và 4 ngàm ở cạnh bên để khi bấm vào nhau thì giử chặt vách thùng carton  

Quai dùng cho các loại thùng carton 5 lớp, 7 lớp có bề dầy từ 5 mm đến 8 mm định lượng giấy cao và tải trọng lớn  

Plastic handle for carton box

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Quai nhua  Quai nhựa  quai hop carton  quai hộp carton  quai thung carton  quai thùng carton

plastic handle for carton box

Quai bằng nhựa PP kích thước ngoài 11,5 cm, ngang 4,5 cm. Kích thước lổ dài 8,5 cm ngang 2,5 cm

Quai gồm 2 miếng âm - dương có kết cấu 4 lổ và 4 ngàm ở cạnh bên để khi bấm vào nhau thì giử chặt vách thùng carton

Quai dùng cho các loại thùng carton 5 lớp, 7 lớp có bề dầy từ 5 mm đến 8 mm định lượng giấy cao và tải trọng lớn

Plastic handle for carton box