Quai hộp mũi tên trung

Liên hệ

Quai mũi tên trung dùng cho hộp carton dưới 10 kg

Quai bằng nhựa LDPE quai có chiều dài 170 mm chiều ngang 20 mm

Có 2 loại Nẹp quai Nẹp quai ( loại lớn) có chiều dài 177 mm chiều ngang 37 mm Kích thước lổ bế 7 xx 28 mm, Khoãng cách giữa hai lổ bế 102 mm Nẹp quai ( loại nhỏ) có chiều dài 158 mm chiều ngang 30 mm, Kích thước lổ bế 7 xx 20 mm, Khoãng cách giữa hai lổ bế 96 mm 

Đây là loại quai nhựa có lổ bế dọc 

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

CHI TIẾT SẢN PHẨM
quai hộp mũi tên trung
Click to expand
 
quai hộp mũi tên trung
  • quai hộp mũi tên trung

  • Mã Sản Phẩm:

  • Giá: Liên Hệ

  • quai mũi tên trung dùng cho hộp carton dưới 10 kg Quai bằng nhựa LDPE quai có chiều dài 170 mm chiều ngang 20 mm Có 2 loại Nẹp quai Nẹp quai ( loại lớn) có chiều dài 177 mm chiều ngang 37 mm, Kích thước lổ bế 7 xx 28 mm, Khoãng cách giữa hai lổ bế 102 mm Nẹp quai ( loại nhỏ) có chiều dài 158 mm chiều ngang 30 mm, Kích thước lổ bế 7 xx 20 mm, Khoãng cách giữa hai lổ bế 96 mm  Đây là loại quai nhựa có lổ bế dọc 

quai nhua mui ten trung


quai mũi tên trung dùng cho hộp carton dưới 10 kg

 plastic handle for boxes

Quai bằng nhựa LDPE


quai có chiều dài 170 mm chiều ngang 20 mm


Có 2 loại Nẹp quai


Nẹp quai ( loại lớn) có chiều dài 177 mm chiều ngang 37 mm, Kích thước lổ bế 7 xx 28 mm, Khoãng cách giữa hai lổ bế 102 mm


Nẹp quai ( loại nhỏ) có chiều dài 158 mm chiều ngang 30 mm, Kích thước lổ bế 7 xx 20 mm, Khoãng cách giữa hai lổ bế 96 mm 


Đây là loại quai nhựa có lổ bế dọc