Quai hộp mũi tên nhỏ

Liên hệ

Quai mũi tên nhỏ dùng cho hộp carton dưới 5 kg quai bằng nhựa PP hoặc PE

Quai có chiều dài 166 mm chiều ngang 20 mm

Nẹp quai có chiều dài 140 mm chiều ngang 30 mm Kích thước lổ bế 10 xx 20 mm

Khoãng cách giữa hai lổ bế 88 mm

Đây là loại quai nhựa có lổ bế dọc    


NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

quai mũi tên nhỏ dùng cho hộp carton dưới 5 kg

quai bằng nhựa PP hoặc PE

Quai có chiều dài 166 mm  chiều ngang 20 mm

Nẹp quai có chiều dài 140 mm chiều ngang 30 mm

Kích thước lổ bế 10 xx 20 mm

Khoãng cách giữa hai lổ bế 88 mm

Đây là loại quai nhựa có lổ bế dọc

plastic handle for boxes