Quai hộp mũi tên lớn

Liên hệ

plastic handle for carton box quai hop carton

Quai nhựa dùng cho hộp carton bằng nhựa LDPE có chiều dài 192 mm dùng cho các hộp carton có tải trọng đến 25 kg Nẹp quai bằng nhựa PP kích thước 190 mm x 26 mm Kích thước lổ bế 30 mm x 9 mm khoãng cách giữa hai lổ bế là 115 mm.

Đây là dạng quai có lổ bế dọ


NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Quai nhựa dùng cho hộp carton bằng nhựa LDPE có chiều dài 192 mm dùng cho các hộp carton có tải trọng đến 25 kg Nẹp quai bằng nhựa PP kích thước 190 mm x 26 mm Kích thước lổ bế 30 mm x 9 mm khoãng cách giữa hai lổ bế là 115 mm.

Đây là dạng quai có lổ bế dọ