Quai 14 nhỏ

Liên hệ

Quai xách nhựa dài 14 cm loại nhỏ Quai xách nhựa Quai xách nhựa dùng cho hộp giấy , hộp carton bằng nhựa LDPE, HDPE có chiều dài từ góc đến góc 14 cm, chiều ngang 15 mm  và bề dầy 1 mm.

Dùng cho hộp carton và hàng hóa có trọng lượng dưới 4 kg.

Quai có màu trắng trong, khi đặt hàng thi màu sắc theo yêu cầu Đế nẹp quai bằng nhựa PP  có chiều dài 11 cm, chiều ngang 2,8 cm và chiều dầy 1 mm.

Khoãng cách gần nhất của 2 lổ bế là 10,3 cm. 2 lổ bế ngang có kích thước 18 mm x 6 mm. Đế có màu trắng trong, khi đặt hàng thi màu sắc theo yêu cầu Nhận đặt hàng với số lượng lớn plastic handle for carton  


NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Quai xách nhựa dài 14 cm loại nhỏ

Quai xách nhựa

Quai xách nhựa dùng cho hộp giấy , hộp carton bằng nhựa LDPE, HDPE có chiều dài từ góc đến góc 14 cm, chiều ngang 15 mm  và bề dầy 1 mm. Dùng cho hộp carton và hàng hóa có trọng lượng dưới 4 kg. Quai có màu trắng trong, khi đặt hàng thi màu sắc theo yêu cầu

Đế nẹp quai bằng nhựa PP  có chiều dài 11 cm, chiều ngang 2,8 cm và chiều dầy 1 mm. Khoãng cách gần nhất của 2 lổ bế là 10,3 cm. 2 lổ bế ngang có kích thước 18 mm x 6 mm. Đế có màu trắng trong, khi đặt hàng thi màu sắc theo yêu cầu

Nhận đặt hàng với số lượng lớn

plastic handle for carton