Ống lõi nhựa ống chỉ

Liên hệ

Ống lõi nhựa cho giấy tính tiền  giấy in bill K 80 dài 78 mm K 75 dài 73mm K 57 dài 55 mm

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Ống lõi nhựa

giấy tính tiền

giấy in bill


Ống chỉ