Nan quạt nhựa 24 cm x 34 cm

Liên hệ

Nan quạt nhựa có kích thước chiều ngang 24 cm và chiều dài 34cm.

Kích thước decal dán 24 cm x 18 cm

Năng lực sản xuất 20.000 - 25.000 cái/ ngày

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN