Hủ nhựa đựng thuốc

Liên hệ

Hủ nhựa trắng đựng thuốc cao 50 mm có nắp nhựa mềm đậy kín hơi

Đựng các loại thuốc viên như thuốc ho 

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Hủ nhựa trắng đựng thuốc cao 50 mm có nắp nhựa mềm đậy kín hơi

Đựng các loại thuốc viên như thuốc ho