De bat main vi tinh

Liên hệ

Khung nhua cung dung lam de bat main vi tinh va bo nguon, su dung cho cac phong internet game, gia re. De bat main lam bang nhua ABS khong bi nhiem dien gay giat nhua nhua PP ( nhua mem va bi cong) Linh kien vi tinh De bat main  de gan mainboard vi tinh

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Khung nhua cung dung lam de bat main vi tinh va bo nguon, su dung cho cac phong internet game, gia si

De bat main lam bang nhua ABS khong bi nhiem dien gay giat nhua nhua PP ( nhua mem va bi cong)

Linh kien vi tinh  bang nhua de gan mainboard